OM OSS

OM OSS

Projektägare för TermoNet är Högskolan Halmstad, akademin för företagande, innovation och hållbarhet.

Här finns stor erfarenhet inom områdena innovationsvetenskap och energisystem.


TermoNet ska bidra med ökad samverkan och teknisk integrering inom energibranschen. Utifrån en kombination av teknisk och organisatorisk innovation bedöms projektet ha god potential att kunna bidra till minskad klimatpåverkan genom ökad effektivisering inom energisektorn.


Det är även positivt att projektet bygger kapacitet till ökad systemintegrering i en bransch som präglas av segmentering såväl tekniskt som organisatoriskt.