TermoNet

Utvecklar ett innovationsekosystem som kan leverera alla delar i ett termiskt hybridsystem och skapa cirkulära lösningar.

VÅR HISTORIA

NÅGRA ORD OM OSS


Projektägare för TermoNet är Högskolan Halmstad, akademin för företagande, innovation och hållbarhet. Här finns stor erfarenhet inom områdena innovationsvetenskap och energisystem.


TermoNet ska bidra med ökad samverkan och teknisk integrering inom energibranschen. Utifrån en kombination av teknisk och organisatorisk innovation bedöms projektet ha god potential att kunna bidra till minskad klimatpåverkan genom ökad effektivisering inom energisektorn.


Det är även positivt att projektet bygger kapacitet till ökad systemintegrering i en bransch som präglas av segmentering såväl tekniskt som organisatoriskt.

En global utmaning

är att försörja befolkningen med värme & kyla utan växthusgasutsläpp utan överuttag av naturresurser och med begränsad kapitalinsats.


Värme och kyla utgör hälften av Europas totala energiförbrukning.

En ny lösning är hybrid som tar de bästa delarna av de dominerande svenska systemen fjärrvärme, kyla och värmepumpar.


Målet är att fånga spillvärme, oavsett temp och frikoppla utbudet från efterfrågan i tid och plats.

VAD VI GÖR

ÅTERANVÄNDER

TermoNet återanvänder outnyttjad urban (låg temp) spillvärme från mindre källor. Genom avancerad optimering och säsongsenergilager minimeras obalans i utbud-efterfråga.

ERBJUDER

TermoNet erbjuder värme och kyla som ger kunderna möjlighet till aktivt omhändertagande av värmeflöden sk prosumtion.

TESTAR

Termonet testar systemprototyper i Helsingborg, Mölndal & Malmö. Vi fokuserar på helheten, från värmekälla till kund med gränsöverskridande system och trimmade komponenter som även stödjer ansträngda elnät.